Po schválení v klidu?

Nikoliv. Kdo by si myslel, že po podání návrhu má klid, byl by na omylu! Situace k tomu může klidně inklinovat, po měsících a týdnech ustavičného atakování vašich věřitelů, máte najednou pocit klidu. Nikdo po vás jakoby nic nechce, přestaly vám chodit upomínky, ale to neznamená, že teď se nemusíte o nic starat! Je potřeba vykonávat přiměřenou pracovní činnost, z které budou vaše dluhy rovnou měrou uspokojovány. Přišli jste o zaměstnání? Samozřejmě, máte jako každý občan možnost evidence mezi nezaměstnané. Ale vy nejste obyčejný občan, vy musíte platit! A to tak, že vaše příjmy, které zůstanou po odečtení životního minima, budou určovat alespoň 30% hranici stanovenou zákonem! Nikde není napsáno, že pokud hrubým způsobem po dobu šedesáti měsíců porušíte svoje povinnosti, nemůže soud vše zrušit, vaše insolvence bude zastavena!

A je konec

Ano, a tím dnem je jednou provždy konec! Stanete se doživotním psancem s exekucí na mzdu! I oddlužení má svá jasná pravidla, která musíte dodržovat! Naše společnost vám už na samém začátku vysvětlí všechny pojmy, které se dané problematiky dotýkají a které byste měli znát!